mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Aktualności

27 kwietnia - warsztaty z psychologiem

27.04.2021 13:44
Zapraszamy na następne z cyklu warsztaty pt. Przemoc.

Agresja, przemoc… nie istotne jaka jest między nimi różnica kiedy analizujemy raporty z badań nad
zjawiskiem przemocy w szkołach. Nawet 20 % uczniów może doświadczać różnych form przemocy.
Agresja jest sposobem na radzenie sobie z przykrymi emocjami. Winnych tego stanu rzeczy można
bardzo szybko zidentyfikować. To brak edukacji emocjonalnej, niewłaściwe wzorce prezentowane
przez dorosłych oraz ograniczenia w rozładowaniu naturalnej energii dziecka.
Ważnym jest, aby dzieci nauczyły się przyjmować postawę wolną od agresji i przemocy, potrafiły
radzić sobie w sposób konstruktywny z przykrymi emocjami, potrafiły odnaleźć się w różnych
sytuacjach stresogennych.
W czasie warsztatów prowadzonych aktywnymi metodami, dzieci będą miały okazję:
 Poznać różnicę między agresją i przemocą
 Nauczyć się rozróżniać i nazywać różne rodzaje przemocy
 Nauczy się jak się zachować w trudnych sytuacjach
 Zrozumieć przyczyny przemocy
 Nauczyć się jak rozładować nieprzyjemne emocje
 Poznać ważną rolę świadka przemocy, aby nie stać się sprawcą

 

Galeria zdjęć

Partnerzy: