mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Katarzyna Michalak

Katarzyna Michalak

Pracownik Samorządowy
Dyplomowana Księgowa
Księgowość i Kadry w Centrum eMKa
 
Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Obecnie studentka Zarządzania Kadrami na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. W naszym Centrum zajmuje się księgowaniem oraz rozliczeniami pracowniczymi. Kontroluje przepływ dokumentów, czuwa nad terminowością oraz rozliczeniami faktur, dofinansowań. Posiada kwalifikacje zawodowe Technika Rachunkowości AU36 oraz kadrowe AU 65 wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

Kontakt: 
tel: +48-577-175-510
e-mail: ksiegowosc.emka.kasinka@gmail.com

UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:
2023 - Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy w 2023 r.
2022 - Wynagrodzenia w praktyce w 2022 r.
2022- Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w 2022 r. pracowników i zleceniobiorców uchwalone w Polskim Ładzie
2022- "Polski Ład"- rewolucyjne zmiany w podatkach
2021- Egzamin na Pracownika Samorządowego

2012- Szkolenie Obsługa Programu Płatnik- kurs praktyczny z zaświadczeniem MEN
2021- Egzamin z Danin Publicznych 

 

 

 

 
Partnerzy: