mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Irena Marszalik

Irena Marszalik

Logopeda
Neurologopeda
Oligofrenopedagog

Terapeuta miofunkcjonalny
Terepeuta Ręki I i II stopnia ©
Terapeuta TUS
Nauczyciel czytania
Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS 
®
Członek PTTM

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyła magisterskie studia pedagogiczne w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła również podyplomowe studia logopedyczne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie broniąc pracy pt. „Chcę rozmawiać z moim bratem”, napisanej pod kierunkiem prof. Jagody Cieszyńskiej.
Absolwentka z wyróżnieniem podyplomowych studiów Neurologopedia z balbutologią w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. 

Systematycznie korzysta z różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Jest współorganizatorem szkoleń logopedycznych. Aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji w Warszawie, prowadząc szkolenie „Innowacyjne pomoce dydaktyczne w logopedii” . Podczas realizowanego projektu  „Akademia Młodego Logopedy” prowadziła warsztaty na temat ORM, sygmatyzmu i rotacyzmu. (Projekt realizowany przez Cognitus – Wa-wa).

Prowadzi szkolenia związane z tematyką specjalistycznych narzędzi logopedycznych, ponieważ jest zwolenniczką i propagatorką ich stosowania. Pasjonują ją nowinki techniczne oraz wszelkie pomoce ułatwiające i uatrakcyjniające zajęcia. Od 2014 r.  wraz z córką prowadzi Centrum Edukacji i Rozwoju, które sukcesywnie poszerza swoją działalność oferując coraz szerszy zakres działania.UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:

2023 - Neurogenoaspekt w diagnozie i terapii logopedycznej (małe dziecko 0-2 r.ż)
2023 - Klasyfikacje wędzidełek. Determinanty decydujące o zbiegu frenulotomii lub frenuloplastyki
2023 - Neurogenoaspekt w badaniu logopedycznym
2023- Wędzidełka wargi górnej, policzków, języka-terapia
2022- Masaż logopedyczny i terapia manulana kompleksu ustno-twarzowego w praktyce-holistyczny program wsparciam pacjenta z wyzwaniami
2021 - Elektrostymulacja w logopedii – płytki podniebienne – moduł III

2021 - Układ ruchowy narządu żucia w terapii logopedycznej
2021 -  Ankyloglosja
2021 - Miogopedia - terapia miofunkcjonalna  praktycznie
2021 - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
2021 - Trening Umiejętności Społecznych, tytuł: Terapeuta TUS
2021 - Afazja niejedno ma imię, więc rozkodujmy ją
2021 - Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
2020 - 
Szkolenie mdułowe MFS (MultiFunction System), tytuł: Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS
2020 - Elektrostymulacja w logopedii
2020 -
ASD ( autism spectrum disorder) - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem
2019 - Uczeń/ Pacjent z zaburzeniami przetwarzania słuchowego- Diagnoza i terapia
2019 - Stymulacja Traktu Ustno- Twarzowego
2019 - Warsztaty z Logorytmiki (Kalendarz Logorytmiczny Piotr Tolsdorf)
2019 - Diagnoza i Terapia Ręki- kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
2019 - SMURF- Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów w dyslalii obwodowej
2019 - Guguhopla. Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego
2019 - Trening karmienia logopedycznego
2019 - Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesiotaping medyczny
2019 - Wprowadzenie do technik regulacji procesu ślinienia
2019 - Neurorehabilitacja w logopedii. Terapia manualna
2019 - Badanie słuchu w pracy logopedy i nauczyciela. Programowanie terapii
2019 - Terapia kreatywna od kuchni. Ćwiczenia lewopółkulowe bez tajemnic
2019 - Jedzenie zaczyna się od miednicy. Mówienie zaczyna się od ruchu
2018 - Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną
2018 - Kinesiotaping w logopedii
2018 - Elektrostymulacja w logopedii
2018 - KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
2018 - Diagnoza i terapia jąkania u dzieci młodzieży-praktyczny warsztat terapeuty jąkania
2018 - Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalania głosek
2018 - Masaż logopedyczny od podstaw
2018 - Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe
2018 - Diagnoza i terapia żuchwy
2018 - Praca logopedy z osobą dorosłą-specyfika zaburzeń językowych, aspekty diagnozy i terapii
2017 - Terapia sygmatyzmu miedzyzębowego
2017 - Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN
2016 - Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
2016 - Dzienniczek-technika wsparcia rozwoju językowego i emocjonalnego
2016 - Diagnoza i terapia dysfagii
2015 - Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 

Galeria zdjęć

Partnerzy: