mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Regulamin terapii

Regulamin terapii

REGULAMIN TERAPII W CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU eMKa
Skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od współpracy na linii pacjent-specjalista.
Tylko aktywny, systematyczny udział w zajęciach oraz praca własna w domu
pozwala na uzyskanie efektów.
 
REGULAMIN:


1. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowanych specjalistów, a czas trwania terapii dobrany indywidualnie
do potrzeb pacjenta.
2. Pacjent/rodzic/opiekun prawny pacjenta jest zobowiązany do dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących jego stanu zdrowia tj. dotychczasowych diagnoz, orzeczeń, kart szpitalnych oraz informacji na temat  innych prowadzonych terapii, mogących mieć jakikolwiek związek jego z aktualną sytuacją.
3. W zajęciach mogą brać udział jedynie pacjenci zdrowi (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.). Poprzez obecność na terapii  pacjent/rodzic/opiekun prawny pacjenta oświadcza, że jest on zdrowy.
4. Pacjent/rodzic/opiekun prawny pacjenta jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz  utrwalania zaleceń  terapeutycznych  w domu.
5. Pacjent/rodzic/opiekun prawny pacjenta jest zobowiązany poinformować terapeutę o jego nieobecności na zajęciach. Pacjent ma prawo odwołać zajęcia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż do godziny 8.00 w dniu terapii. O planowanej nieobecności powinno się poinformować Centrum SMS-em/ wiadomością w aplikacji Messenger lub telefonicznie (automatyczna sekretarka).
W przypadku niedotrzymania przez pacjenta maksymalnego terminu odwołania wizyty ponosi on 50% kosztów zajęć, a w przypadku niestawienia  się na zajęciach bez poinformowania wcześniej o tym fakcie ponosi on 100% kosztów zajęć. Opłatę należy uiścić w najbliższym możliwym terminie.
6. Częste, nieusprawiedliwione nieobecności (3 pod rząd) oraz niestosowanie się do zaleceń terapeuty  powoduje skreślenie z listy pacjentów i objęcie terapią kolejnej osoby z listy oczekujących, potrzebującej wsparcia specjalisty.
7. Za odbyte konsultacje i zajęcia klientowi może być wystawiona faktura, pod warunkiem poinformowania Centrum o potrzebie wystawienia faktury przed opłacaniem zajęć i podaniem odpowiednich danych do faktury.
8. Uczestnicząc w terapii pacjent/rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte
w niniejszym Regulaminie.
 
Pamiętajmy, że tylko wzajemna współpraca przynosi najlepsze korzyści!

Pliki do pobrania

Partnerzy: