mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Osteopatia

Osteopatia

Osteopatę nazywamy specjalistą, u którego leczenie opiera się na szczegółowej znajomości anatomii, fizjologii, embriologii, a także biomechaniki całego układu kostno-mięśniowego.
Jednym z głównym założeń osteopatii jest holistyczne spojrzenie na człowieka, holistyczne podejście polega na tym, że osteopaci traktują organizm człowieka jako całość, dotyczy to zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej. Osteopata dąży do uzyskania przez organizm samoregulacji, integralności struktury i funkcji oraz prawidłowego przepływu płynów ustrojowych ( limfa, krew)
 Medycyna osteopatyczna zakłada, że organizm funkcjonuje jako całość - strukturalnie i funkcjonalnie. Poprzez szersze spojrzenie na pacjenta i powiązania pewnych systemów ze sobą stara się znaleźć przyczynę dolegliwości. Dzięki temu praca z pacjentem jest efektywna, a przy tym delikatna i przyjemna.
Osteopata wykorzystuje szereg technik zazębiających się z terapią manualną, czy terapią cranialną, wisceralną , a podstawowym narzędziem pracy są ręce terapeuty. Szerokie spektrum zastosowania sprawia, że osteopatia może być wykorzystywana w każdym wieku, zarówno u osób starszych, jak i w przypadku dysfunkcji typowo dziecięcych.
 
Osteopatą nie można zostać po kilkudniowym kursie. Medycyna osteopatyczna w Polsce jest realizowana w ramach studiów podyplomowych. Po ukończeniu medycyny, fizjoterapii lub położnictwa można rozpocząć 4-5 letni tok studiów.

Galeria zdjęć

Partnerzy: