mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia rehabilitacyjne

Rehabilitacja polega na kompleksowym i zespołowym działaniu, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej.
Celem rehabilitacji dziecka jest:
1. Nabycie, doskonalenie sprawności ruchowej w ramach indywidualnych ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnousprawniających, manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, grach i zabawach ruchowych i korekcji wad postawy.
2. Wyuczenie nawyku dbałości o prawidłową postawę ciała,
3. Podnoszenie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo skutkowego, przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji.
4. Rozładowanie napięć psychicznych,
5.Polepszenie samopoczucia,
6. Stymulowanie uczestników w kierunku wzrostu samodzielności,
 
Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka. Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej (do 3 osób).
Partnerzy: