mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Oferta

Oferta

Całe Centrum działa w ramach „Mowy i Komunikacji” (eMKa). Nauczanie języka może być na bieżąco wspomagane przez neurofeedback, a ewentualne wady wymowy lub nieśmiałość podczas wystąpień publicznych niwelowane w oparciu o prowadzoną terapię logopedyczną.Posiadamy rozbudowany dział fizjoterapeutyczny, który koryguje wady postawy, bada podoskopowo, plastruje, masuje, etc. Możliwe jest na miejscu zbadanie słuchu w sposób obiektywny (tympanometria) i subiektywny (audiometria). W przypadku wystąpienia wad w uzębieniu proponujey aparaty miękkie czynnościowe lub funkcjonalne, a w razie gdy jest to konieczne pacjent kierowany jest na zewnętrzne konsultacje.

Żadna z działających na rynku lokalnym placówek nie oferuje tak kompleksowej usługi.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc.
Partnerzy: