mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Patrycja Mąka

Patrycja MąkaLogopeda

Neurologopeda (w trakcie specjalizacji)
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel czytaniaDoświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała od 2014 r. podczas studiów magisterskich, pracując w Państwowej szkole jako wychowawca klas I-III. Doświadczenie jako logopeda zdobywała podczas praktyk  w poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz realizując
 programy profilaktyki logopedycznej w szkole.

Wiedzę i doświadczenie rozwija na bieżąco pracując obecnie jako logopeda w Szkole Podstawowej i Przedszkolu oraz poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Prowadzi zajęcia z nauki czytania metodą symulacyjno- sekwencyjną. Widząc radość dzieci, którym dzięki tej metodzie łatwiej idzie nauka w szkole utwierdza się w przekonaniu, że jest to najlepsza metoda nauki czytania.

Praca nad wadami artykulacyjnymi u dzieci z usprawnianiem aparatu artykulacyjnego jest jej pasją. Bliska jest jej również praca z ORM, ponieważ w pracy jako nauczyciel obserwuje coraz więcej dzieci z tym problem, a szybka interwencja pozwala na wyrównanie szans dziecka względem rówieśników. W terapii logpedycznej bardzo ceni pracę ze specjalistami, bo dobro dziecka jest dla niej na pierwszym miejscu.UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:

2023- Anatomiczna terapia miofunkcjonalna – podstawy anatomii dla logopedów
2023- Masaż logopedyczny
2023- Terapia dziecka z ORM. Bank pomysłów.
2023- Dyslalia wieloraka. Terapia logopedyczna w oparciu o przyczynę zaburzenia
2023- Pozycja spoczynkowa języka i połykanie. Podejście praktyczne

2022- Rotacyzm
2022- Połykanie w kontekście terapii logopedycznej
2022- Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia
2020- Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
2020- Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
2018- Studia podyplomowe Logopedia

 

 

Partnerzy: