mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Katarzyna Hanula

Katarzyna Hanula

Logopeda
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
Terapeuta Ręki I i II stopnia ©
Terapeuta miofunkcjonalny Podczas swojej zawodowej ścieżki zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu oraz w szkole. Praktykę logopedyczną poszerzyła pracując w gabinecie stomatologicznym zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi, gdzie miała okazję pochylić się nad problematyką wad zgryzu i związanymi z nimi wadami wymowy.

Jej warsztat pracy wzbogacony jest o pracę z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania, co jest jej pasją i szczególnym zainteresowaniem.
Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną z zakresu dyslalii (wad wymowy), oraz opóźnionego rozwoju mowy. Plan terapii opiera na rzetelnej diagnozie wstępnej, którą ciągle weryfikuję. Bardzo lubi tworzyć pomoce logopedyczne, a prowadzone zajęcia dają jej mnóstwo radości. Bardzo ceni współpracę z innymi specjalistami oraz rodzicami dzieci. Jeżeli istnieje taka potrzeba, kieruje na uzupełniające badania specjalistyczne w celu postawienia rzetelnej diagnozy i uzyskania jak najlepszych wyników terapeutycznych.
 


UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:
2023 - Neurogenoaspekt w diagnozie i terapii logopedycznej (małe dziecko 0-2 r.ż)
2023 - Logopedia w ruchu
2023 - Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii
2023 -  Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy w przedszkolu
2023 - Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2023 - Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
2022 - Diagnoza i terapia logopedyczna w szkole
2022 - Diagnoza miofunkcjonalna i co dalej?
2022 - Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia małej ręki
2022 - Staw skroniowo – żuchwowy w praktyce logopedycznej
2022 -  Ankyloglosja – wędzidełko języka. Diagnoza przed i po zabiegu
2022 - Kompetencje logopedy w zakresie oceny miofunkcjonalnej
2022 - Terapia ręki z elementami grafomotoryki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
2022 -  Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – całościowy program pracy z pacjentem powyżej 3 roku życia. Podejście praktyczne
2022 - Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie:
1. Ocena funkcji w obrębie traktu ustno – twarzowego,
2. Wędzidełka jamy ustnej
2022 - Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole
2021 -  Metody terapii logopedycznej od teorii do praktyki
2021 - Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i gabinecie
2020 - Nauka czytania metodą sylabową


 
Partnerzy: