mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Katarzyna Hanula

Katarzyna HanulaLogopeda
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
Terapeuta Ręki I i II stopnia ©
Terapeuta miofunkcjonalny 


Podczas swojej zawodowej ścieżki zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu oraz w szkole. Praktykę logopedyczną poszerzyła pracując w gabinecie stomatologicznym zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi, gdzie miała okazję pochylić się nad problematyką wad zgryzu i związanymi z nimi wadami wymowy.
 
Jej warsztat pracy wzbogacony jest o pracę z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania, co jest jej pasją i szczególnym zainteresowaniem.
 
Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną z zakresu dyslalii (wad wymowy), oraz opóźnionego rozwoju mowy. Plan terapii opiera na rzetelnej diagnozie wstępnej, którą ciągle weryfikuję. Bardzo lubi tworzyć pomoce logopedyczne, a prowadzone zajęcia dają jej mnóstwo radości. Bardzo ceni współpracę z innymi specjalistami oraz rodzicami dzieci. Jeżeli istnieje taka potrzeba, kieruje na uzupełniające badania specjalistyczne w celu postawienia rzetelnej diagnozy i uzyskania jak najlepszych wyników terapeutycznych.
 


UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:

2023- Logopedia w ruchu
2023- Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii
2023-  Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy w przedszkolu
2023- Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2023- Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
2022- Diagnoza i terapia logopedyczna w szkole
2022- Diagnoza miofunkcjonalna i co dalej?
2022- Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia małej ręki
2022 -Staw skroniowo – żuchwowy w praktyce logopedycznej
2022-  Ankyloglosja – wędzidełko języka. Diagnoza przed i po zabiegu
2022- Kompetencje logopedy w zakresie oceny miofunkcjonalnej
2022- Terapia ręki z elementami grafomotoryki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
2022-  Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – całościowy program pracy z pacjentem powyżej 3 roku życia. Podejście praktyczne
2022- Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie:
1. Ocena funkcji w obrębie traktu ustno – twarzowego,
2. Wędzidełka jamy ustnej
2022- Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole
2021-  Metody terapii logopedycznej od teorii do praktyki
2021- Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i gabinecie
2020- Nauka czytania metodą sylabową


 
Partnerzy: