mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa

Darmowe zajęcia pokazowe z Logorytmiki piatek (12 kwietnia) godz.16.30

09.04.2019 13:32
Proponujemy próbne bezpłatne zajęcia z logorytmiki dla dzieci od 3 lat (do około 7).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapisy telefoniczne lub w wiadomości przez FB.

Logorytmika - rytm i muzyka ma za zadanie rozwijanie zdolności komunikatywnych. Badania wykazują, że umiejętne oddziaływanie muzykoterapeutyczne wpływa korzystnie na usprawnienie zdolności komunikacji językowej dzieci.

Cele logorytmiki.
- usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy,
- kształcenie słuchu fonematycznego,
- wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy (w tym słowo), wzrokowy lub ruchowy,
- rozwijanie sprawnego wykonywania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej,
- wzrost świadomości swojego ciała i sprawności,
- rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i społecznej,
- uwrażliwienie na aspekty prozodyczne mowy,
- zwrócenie uwagi na rytmiczność i sekwencyjność mowy,
- wzbogacenie słownika biernego i czynnego,
- stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Galeria zdjęć

Partnerzy: