mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Agata Jakubiak

Agata JakubiakStudentka
Udziela korepetycji z j. polskiego i matematyki
Studentka studiów I stopnia na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej oraz Zarządzania na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

Studentka studiów I stopnia na kierunku Filologia polska na Wydziale Polonistyki UJ. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój.

Ukończyła kurs Rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w warsztatach praktycznych w klasie integracyjnej prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 162 w Krakowie.

Zdała egzamin z języka angielskiego zgodny ze standardami zalecanymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2 skali ESOKJ.

 
Partnerzy: