mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Jąkanie

Jąkanie


"Terapia osób jąkających się. Program autorski"
PROWADZĄCY: dr Agnieszka Masny
TERMIN: 05.02.2022r.
CENA: 280,00zł


 
dr Agnieszka Masny - logopeda, językoznawca, wykładowca akademicki, autorka artykułów naukowych i popularyzatorskich. Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej oraz wpływu nowoczesnych technologii na rozwój komunikacji.
Szczególną naukową atencją obejmuje problematykę spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera i afazji oraz zaburzeń płynności mowy. Prowadzi Niepubliczny Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczny. Współpracuje Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ze Świętokrzyską Szkołą Wyższą. Współpracuje także z firmą DIDACTIX IT sp. z o.o , w której jest konsultantem merytorycznym i ekspertem w zakresie logopedii.
 
Jąkanie wg. M. Chęćka. Jąkanie jest komunikatywnym zaburzeniem płynności mówienia o podłożu wieloczynnikowym, któremu towarzyszą zakłócenia fizjologiczne, psychologiczne, językowe i socjologiczne, a przejawia się skurczami mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, wywołujących kloniczne i toniczne blokowanie jednostek mowy oraz dysfunkcjami objawów pozajęzykowych pod postacią m.in. stanów logofobicznych i współruchów mięśniowych (M. Chęciek, 2007, 48).

Prowadząca przedstawi zarówno przyczyny jak i sprawdzone autorskie sposoby na pracę z osobami jąkającymi się. 

PLAN SZKOLENIA:
1. Jąkanie - słów kilka o istocie. 
2. Jąkanie, giełkot, zaburzenia fluencji.
3. Zaburzenia płynności mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwojowa niepłynności czy jąkanie wczesnodziecięce? 
4. Jąkanie młodzieży i dorosłych.
5. Diagnoza i prognozy z uwzględnieniem wieku i płci. 
6. Strategie terapeutyczne z uwzględnieniem wieku i płci. 
7. Płynna dyskusja. 

 
 
Partnerzy: