mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa

KONFERENCJA Fizjo Orto Logo I-szy termin 15.III.2020 II-gi termin 21.III.2020

07.02.2020 17:42
FizjoOrtoLogo- współpraca specjalistów

Interdyscyplinarna konferencja o holistycznym podejściu do pacjenta i pracy z nim z udziałem Ortodonty, Logopedy i Fizjoterapeuty.

DLA KOGO: logopedów, fizjoterapeutów, nauczycieli, pedagogów i wszystkich zainteresowanych tematem terapii w szerokim rozumieniu


CZĘŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
9.00-11.00
1. Wpływ wady postawy na wady wymowy
2. Zburzenia funkcji nerwów twarzowych oraz mięśni kompleksu ustno-twarzowego w odniesieniu do postawy ciała i wymowy – wpływ obniżonego , wzmożonego napięcia
3. Analiza prawidłowej postawy pacjenta w czasie trwania terapii
4. Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego i ich wypływ na wymowę
5. Wpływ fizjoterapii na poprawę wymowy- przykłady własne
• terapia ręki,
• terapia manualna,
• masaż,
• kinesjotaping,
• elektrostymulacja,
• terapia punktów spustowych,
• PNF

PRZERWA KAWOWA 11.00-11.15

CZĘŚĆ ORTODONTYCZNA
11.15-13.30
1. Diagnostyka wad zgryzu. Badanie pacjenta. Co powinno nas zaniepokoić i kiedy wysłać dziecko do ortodonty?
2. Omówienie czynników zaburzających rozwój narządu żucia.
3. Profilaktyka, terapia miofunkcjonalna, niektóre metody leczenia ortodontycznego, ortotropia.
4. Krótkie wędzidełka
5. Mleczne zęby- czy je leczyć i jak?
6. Podsumowanie. Współpraca logopedy z ortodontą- wzajemne oczekiwania.

PRZERWA OBIADOWA 13.30-14.00

CZĘŚĆ LOGOPEDYCZNA
14.00-16.00
Czym kierować się w doborze specjalistycznych pomocy logopedycznych?
Jak efektywnie korzystać z „Zestawu do diagnozy i terapii logopedycznej” ?

1. Warunki anatomiczne Pacjenta, czyli co tak naprawdę stoi na przeszkodzie prawidłowej artykulacji i jakie działania uskutecznią prowadzoną terapię
2. Uzasadnienie tematu w oparciu o literaturę przedmiotu
3. Przegląd dostępnych na rynku pomocy specjalistycznych do diagnozy i terapii logopedycznej
Instrumentarium logopedyczne nr 3 (Demostenes)
Walizka logopedyczna (Demostenes)
Walizka logopedyczna ARK
Zestaw do diagnozy i terapii logopedycznej
4. Przedstawienie autorskiego programu zastosowania elementów Zestawu do diagnozy i terapii logopedycznej (około 40 przykładów zastosowania)oraz przekazanie informacji w jaki sposób można powyższy produkt nabyć.
5. Wnioski końcowe

Dla Osób, które już wcześniej uczestniczyły w podobnym szkoleniu p. Ireny umożliwimy w praktyczne zapoznanie się z programami komputerowymi:
• Mówiące obrazki
• Logo Gry
• Logopedia Gold
(Praktyczne ćwiczenia odbędą się na 2 stanowiskach)

16.00-17.00
1. Badanie słuchu- przesiewowe
2. EEG Biofeedback jako wsparcie dla terapii
3. Współpraca zespołu specjalistycznego – dlaczego, z kim, w jakim zakresie, po co?- dyskusja na zakończenie.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Partnerzy: