mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa

Szkolenie ASD ( autism spectrum disorder) - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem

06.02.2020 14:30
ASD ( autism spectrum disorder) - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem.

Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com

Termin: 15 luty 2020r.
Czas trwania : 9.00 – 16.00
Cena: 330 zł

Szkolenie przeznaczone dla logopedów/ neurologopedów , psychologów i pedagogów pracujących z małymi dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca : Joanna Wójtowicz-Pałasz, logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia szkolenia i kursy dla logopedów, studentów, nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. W trakcie szkolenia na terapeutę GPS oraz modelu terapii ESDM. Wykładowca akademicki AM, UP oraz innych uczelniach wyższych . Prelegent podczas konferencji naukowych dotyczących ASD, trener.

Plan szkolenia :
• Ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych - dostępne narzędzia,
- uczestnik będzie umiał ocenić możliwości komunikacyjne małego dziecka z ASD,
- zapozna się z dostępnymi narzędziami do oceny komunikacji i języka,
- zapozna się z autorskim narzędziem do oceny komunikacji i języka u małego dziecka
• Pierwsze spotkania terapeutyczne - planowanie, przebieg,
- uczestnik będzie potrafił przeprowadzić pierwsze spotkania z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji
- pozna proste i podstawowe zabawy do wykorzystania podczas pierwszych spotkań terapeutycznych,
- będzie potrafił zaplanować kilka kolejnych spotkań terapeutycznych
- zapozna się z technikami wspierającymi rozwój uwagi
• Współpraca z Rodzinami - dobór metod pracy, zalecenia,
- uczestnik zapozna się z podstawowymi założeniami dotyczącymi prawidłowego wyboru metody terapeutycznej do potrzeb dziecka i jego Rodziny,
- zapozna się z różnymi zaleceniami i ćwiczeniami wykorzystywanymi do pracy w domu
• Nagrania zajęć terapeutycznych.
- uczestnik zapozna się z nagraniami zajęć terapeutycznych na różnym poziomie funkcjonowania dzieci z ASD.

Galeria zdjęć

Partnerzy: