mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa

30-11-2019 Szkolenie APD- Ewa Kwaśniok- Uczeń/pacjent z zaburzeniami prz..

29.10.2019 15:51
Uczeń/pacjent z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - diagnoza i terapia

Prowadzący: Ewa Kwaśniok
Termin: 30 listopada 2019
godz: 9.30- 16.00
Cena: 220zł

Zgłoszenia:
Telefonicznie (18-267-01-43) w wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com

Plan szkolenia:
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:
1. Co to są zaburzenia przetwarzania słuchowego- auditory processing disorder (APD).
2. Obserwacja dziecka - co może niepokoić rodzica, nauczyciela, specjalistę - ryzyko wystąpienia APD, przyczyny.
3. Model diagnozy APD - badanie słuchu obwodowego (omówienie podstawowych badan słuchu, odczytywanie tympanogramu i audiogramu, ćw. praktyczne) - badania przetwarzania słuchowego (omówienie baterii testów behawioralnych, interpretacja wyników, ćw. praktyczne)
4. Omówienie profili klinicznych - podtypów APD - strategie postepowania, zalecenia - przykłady ćwiczeń usprawniających wyższe funkcje słuchowe, filmy instruktażowe.
5. Treningi słuchowe i systemy FM jako uzupełnienie terapii APD (w oparciu o badania i doświadczenia własne) - SAPL za pomocą metody A. Tomatisa - Stymulacja polimodalnej percepcji sensorycznej metoda Skarżyńskiego (SPPS) - ATS Neuroflow - system FM wspomagający słyszenie.
6. Polecane pomoce, materiały do ćwiczeń funkcji słuchowych.

PROWADZĄCA:
Ewa Kwaśniok
Filolog polski, surdologopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki.
Od niespełna 10 lat jest nieustannie zakochana w logopedii.
Z zakresu surdologopedii - fascynatka metody audytywno - werbalnej (A - VT.), jest certyfikowanym terapeutą metody Tomatisa, stymulacji polimodalnej percepcji sensorycznej SPPS met. Skarżyńskiego oraz provaiderem Neuroflow.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w IFPS w Kajetanach, pracowała w szkole integracyjnej, przedszkolach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, NZOZ Centrum Słuchu i Mowy "Medincus", a obecnie jest związana z Centrum Medycznym Słuchmed, Ośrodkiem Zdrowia i Rozwoju Człowieka "Terapia", prowadzi też swój gabinet.

 

Galeria zdjęć

Partnerzy: