mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa

25.05.2019 Dziecko z mutyzmem P.Monika Cabała

17.04.2019 13:05
PROMOCJA CENOWA:
Dla osób, które zapiszą się i wpłacą zaliczkę do końca kwietnia: promocyjna cena 270zł.
Dla pozostałych uczestników cena 300zł.

Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com

W cenie szkolenia Uczestnicy dostają książkę (Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia"), której Prowadząca jest współautorką ze specjalną pisemną dedykacją :)

Program szkolenia:
Czym jest mutyzm wybiórczy/selektywny
- istota i podłoże mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia lękowego
- jak lęk wpływa na pracę naszego mózgu, postrzeganie świata
- kryteria diagnostyczne (DSMV, ICD10)
-mutyzm wybiórczy czy nieśmiałość? A może afazja dziecięca?
Diagnoza mutyzmu wybiórczego
- zespół diagnostyczny
- etapy diagnozy
- rodzaje wydawanych opinii dziecku i możliwości proponowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów oświatowych (ze szczególnym
uwzględnieniem zaleceń)
- rola nauczyciela w diagnozie dziecka z podejrzeniem MW

Jak rozmawiać z rodzicami o podejrzeniu mutyzmu oraz o diagnozie?
Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym oraz jego rodziną :
Przegląd najczęściej stosowanych form pomocy (farmakoterapia, terapia indywidualna,
terapia grupowa, terapie wspomagające):
-praca z dzieckiem w grupie przedszkolnej lub szkolnej
- praca z dzieckiem w gabinecie (kontakt 1:1)
- udział rodziny w terapii: czy rodzic może być terapeutą własnego dziecka?
Dyskusja

Prowadząca:
Monika Cabała, neurologopeda, współautorka książek: „Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia”, „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”, artykułów naukowych, współprowadząca
stronę www.poradniamw.pl oraz internetowe grupy wsparcia dla rodziców, terapeutów i nauczycieli; na co dzień pracuje w szpitalach klinicznym oraz specjalistycznym, w trakcie zbierania materiałów do pracy doktorskiej.

Galeria zdjęć

Partnerzy: