mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
TPV Funkcjonalna, holistyczna koncepcja terapeutyczna pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi

TPV Funkcjonalna, holistyczna koncepcja terapeutyczna pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi
PREMIERA!!! Pierwsze takie szkolenie w POLSCE!!!

Funkcjonalna, holistyczna koncepcja terapeutyczna pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi – Tactilo, Proproceptivo, Vestibular (TPV) ©
Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska
ZAPISY:
wiadomość przez FB lub e-mail:
emka.kasinka@gmail.com
tel:18-267-01-43
Termin: 18-19.12.2021r
CENA: 745 zł
AUTORSKA METODA HOLISTYCZNEJ PRACY Z PACJENTEM OPARTEJ O ROZWÓJ SENSOMOTORYCZNY
Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi w ujęciu holistycznym. Podzielone zostało na III moduły, podczas których autorki
przedstawiają swój model pracy diagnostyczno-terapeutycznej, opracowany na podstawie współpracy z ośrodkami w Polsce oraz na świecie. Kurs w ujęciu całościowym uczy jak rozpoznawać potrzeby pacjentów oraz jak na nie reagować w kontekście pracy z kompleksem układu dotykowo-
przedsionkowo-proprioceptywnego. Ważne, aby Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu mógł samodzielnie działać i dochodzić do ważnych dla niego i jego pacjentów wniosków i na bazie swoich przemyśleń tworzył własne koncepcje pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.
2 dni
Sobota 9.00-16.00
Niedziela 9.00-13.00
(16 godzin dydaktycznych)
Moduł I
Od podstaw
Część I –Dział ANATOMICZNY – podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka.
1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
2. Procesy przetwarzania sensorycznego w kontekście diagnozy i terapii dziecka z
wyzwaniami rozwojowymi (propriocepcja, receptory, odbiór, stymulacja, przedsionek, zależności wzajemnie).
3. Samoregulacja sensoryczna w kontekście rozwoju małego pacjenta – czym jest, jak zdiagnozować trudności w tym obszarze?
4. Układ taktylny jako jeden z bazowych układów dla terapii pacjenta z wyzwaniami.
5. Linia media – dlaczego jest taka ważna w rozwoju człowieka?
6. Ręka i stopa a rozwój oralny – diagnoza motoryki małej, w tym umiejętności grafomotorycznych oraz diagnoza funkcji stopy a wpływ na rozwój umiejętności taktylno-motorycznych sfery oralnej.
Część II - Diagnoza pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi
1. Wstępna ocena możliwości pacjenta – jak patrzeć na pacjenta, co jest ważne?
Symptomy zaburzeń.
Autorski model wywiadu biologiczno-środowiskowego.
Autorska karta oceny pacjenta w ujęciu holistycznym – pomocna w ocenie
trudności i wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju:
- ocena anatomiczna i funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,
- ocena synchronizacji ssanie-połykanie-oddychanie,
- ocenia żucia, gryzienia, połykania,
- ocena reakcji posturalnych,
- ocena zaburzeń napięcia mięśniowego,
- wstępna ocena procesów przetwarzania sensorycznego,
- diagnostyka różnicowa,
- propozycja planowanej terapii.
Część III – terapia obszaru ustno-twarzowego
Praca z pacjentem z zaburzeniami napięcia okolicy orofacjalnej: masaż, stymulacja.
Manualna terapia dysfagii.
Praca ze stawem skroniowo-żuchwowym.
Terapia pozycji spoczynkowej: żuchwy, warg, języka.
Wykorzystanie bańki chińskiej w praktyce z pacjentem: rodzaje baniek, możliwości
terapeutyczne.
Wibracja w praktyce logopedycznej.
Innowacyjne metody pracy: termoterapie, akupresura, terapia aplikacyjna.
Kinesiotaping – wybrane aplikacje w logopedii.
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE.
Wręczenie certyfikatów
Partnerzy: