mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Anatomia palpacyjna...

Anatomia palpacyjna...Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonlnym- diagnoza komoleksu orofacjalnego.
 
ZAPISY:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, lub tel:18-267-01-43
Termin: 10.09.2022 r., godz.10-17
CENA: 850zł
Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym – diagnoza kompleksu orofacjalnego. Ujęcie holistyczne”.


 
Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi w ujęciu holistycznym. Kurs w ujęciu całościowym uczy myślenia o zależnościach układów sensomotorycznych w kontekście pracy logopedy. Bazuje przede wszystkim na znajomości anatomii jako bazy dla dalszych dobrej diagnozy i terapii logopedycznej.
Uczy jak rozpoznawać potrzeby pacjentów poprzez rzetelną diagnozę anatomii i fizjologii obszaru ustno-twarzowego.
Ważne, aby Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu mógł samodzielnie działać i dochodzić do ważnych dla niego i jego pacjentów wniosków i na bazie swoich przemyśleń tworzył własne koncepcje pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.
Kurs anatomii jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego. Celem szkolenia jest dotarcie do struktur, które bezpośrednio wpływają na określone dysfunkcje. Poprzez kolejny punkty kursu będziemy starać się przedstawić zależności biomechaniczne, wzajemną topografię tkanek oraz ich powiązania między mięśniami, nerwami, naczyniami a centralnym układem nerwowym.
 
Program szkolenia:

1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
2. Anatomia w palpacji- praktyczny warsztat na żywym człowieku
3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
6. Samoregulacja sensoryczna w kontekście rozwoju małego pacjenta – czym jest, jak zdiagnozować trudności w tym obszarze?
7. Układ taktylny jako jeden z bazowych układów dla terapii pacjenta z wyzwaniami.
8. Linia media – dlaczego jest taka ważna w rozwoju człowieka?
9. Ręka i stopa a rozwój oralny – diagnoza motoryki małej, w tym umiejętności grafomotorycznych oraz diagnoza funkcji stopy a wpływ na rozwój umiejętności taktylno-motorycznych sfery oralnej.
Diagnoza logopedyczna pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi
1. Wstępna ocena możliwości pacjenta – jak patrzeć na pacjenta, co jest ważne?
Symptomy zaburzeń.
Autorski model wywiadu biologiczno-środowiskowego.
Autorska karta oceny pacjenta w ujęciu holistycznym – pomocna w ocenie trudności i wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju:
- ocena anatomiczna i funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,
- ocenia żucia, gryzienia, połykania,
- ocena reakcji posturalnych,
- ocena zaburzeń napięcia mięśniowego,
- wstępna ocena procesów przetwarzania sensorycznego,
- diagnostyka różnicowa,
- propozycja planowanej terapii.
Podczas kursu przybliżone zostaną wiadomości z zakresu anatomii głowy, twarzy, szyi wraz z wzajemnymi odziaływaniami w wybranych dysfunkcjach towarzyszącym takim jednostkom jak np.:
- mózgowe porażenie dziecięce,
-udar, stwardnienie rozsiane , stwardnienie zanikowe boczne,
- guzy mózgu,
-uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
-przepukliny oponowo-rdzeniowe,
- choroby uwarunkowane genetycznie.
Anatomia będzie dotyczyć struktur które wpływają na stawy skroniowo-żuchwowe, ślinienie, problemy z przełykaniem, asymetrie, kręcz szyji, wybrane zaburzenia logopedyczne i stomatologiczne, szczękościsk.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie studiów wyższych na kierunku logopedii, stomatologii, fizjoterapii (z tytułem magistra lub licencjata, studenci po 3 roku studiów)
 
Prowadzące:

Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagoga specjalny, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta J.Brondo, Terapeuta RCM – Argentina.
Ewa Wojewoda – fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta SI, terapeuta J.Brondo, terapeuta Vojty.
Partnerzy: