mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Układ ruchowy...

Układ ruchowy...

 
"Układ ruchowy narządu żucia w terapii logopedycznej"
TERMIN: 27 marzec 2021
CENA: 280 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43

 
Program:
Uczestnicy szkolenia poznają budowę stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśnie wchodzące w układu ruchowego narządu żucia oraz biomechanika narządu żucia.
Przedstawione zostaną również Badawcze Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia.
Omówiona zostanie etiologia zaburzeń.
W czasie szkolenia zaprezentowane będą techniki terapeutyczne przy TMD.
Prowadzący:
Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE Gabinet logopedyczny - Krzysztof Bieniek oraz współpracuje z poradnią stomatologiczną APO Stomatologia w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcji prymarnych, wady artykulacyjne, zaburzenia mięśniowe w okolicach ustno-twarzowych, zaburzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego pacjenci to dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce stosuje między innymi metody klasyczne w logopedii, kinesiotaping logopedyczny, terapię miofunkcjonalną, terapię sensomotoryczną i manipulacje ustno-twarzowe i in. Ma ogromną chęć, by połączyć logopedię z wirtualną rzeczywistością.

 
Partnerzy: