mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Narząd żucia...

Narząd żucia...

 
"Narząd żucia. Układ ruchowy narządu żucia w gabinecie logopedycznym."
 TERMIN SZKOLENIA:  08.10.2022r.
CENA: 400,00 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43
 
Program szkolenia:
1. Anatomia czynnościowa
a. Anatomia czynnościowa i fizjologia układu stomatognatycznego
b. Pozycja stawowa
c. Mechanika narządu żucia
2. Etiologia i epidemiologia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia
3. Objawy dysfunkcji skroniowo-żuchwowych
4. Badanie obszaru czaszkowo-żuchwowego
a. Kwestionariusz osoby na podstawie BKD TMD
b. Elementy Orofacial Myofunctional Clinical Examination Marchesan IQ, Berretin Felix G., Genaro KF, Rehder, MI
c. Badanie neurologiczne – przewodnictwo nerwu trójdzielnego
d. Badanie zakresów ruchów czynnych narządu żucia
e. Analiza torów ruchów żuchwy
f. Palpacja mięśni narządu żucia
g. Różnicowanie diagnostyczne między zaburzeniem stawowym a mięśniowym
5. Postępowanie z dysfunkcjami narządu żucia
a. Mobilizacja TMJ
b. Terapia mięśniowa
c. Kompleks językowo-żuchwowy – postępowanie terapeutyczne
d. Edukacja pacjenta

 
OPIS SZKOLENIA:
Zakres kursu obejmuje informacje nt. anatomii narządu żucia ze szczegółowym uwzględnieniem mięśni żujących. Przedstawione zostaną procedury badawcze dot. mięśni żujących i techniki rozluźniające narząd żucia.
Prowadzący:
Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE Gabinet logopedyczny - Krzysztof Bieniek oraz współpracuje z poradnią stomatologiczną APO Stomatologia w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcji prymarnych, wady artykulacyjne, zaburzenia mięśniowe w okolicach ustno-twarzowych, zaburzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego pacjenci to dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce stosuje między innymi metody klasyczne w logopedii, kinesiotaping logopedyczny, terapię miofunkcjonalną, terapię sensomotoryczną i manipulacje ustno-twarzowe i in. Ma ogromną chęć, by połączyć logopedię z wirtualną rzeczywistością
Partnerzy: