mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Układ ruchowy...

Układ ruchowy...

 
"Układ ruchowy narządu żucia w terapii logopedycznej"
 DWA TERMINY SZKOLENIA : 09.10.2021r. oraz 11.12.2021r.
CENA: 280,00 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43


 
Program:
Uczestnicy szkolenia poznają budowę stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśnie wchodzące w układu ruchowego narządu żucia oraz biomechanika narządu żucia.
Przedstawione zostaną również Badawcze Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia.
Omówiona zostanie etiologia zaburzeń.
W czasie szkolenia zaprezentowane będą techniki terapeutyczne przy TMD.
Prowadzący:
Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE Gabinet logopedyczny - Krzysztof Bieniek oraz współpracuje z poradnią stomatologiczną APO Stomatologia w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcji prymarnych, wady artykulacyjne, zaburzenia mięśniowe w okolicach ustno-twarzowych, zaburzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego pacjenci to dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce stosuje między innymi metody klasyczne w logopedii, kinesiotaping logopedyczny, terapię miofunkcjonalną, terapię sensomotoryczną i manipulacje ustno-twarzowe i in. Ma ogromną chęć, by połączyć logopedię z wirtualną rzeczywistością. 

Szczegółowy program szkolenia:
 • Zespół zębowo-zębodołowy
  • Odruch nocyceptywny
 • Zespół zębowo-zębowy
  • Klasa Angle’a
  • Wady zgryzowe
  • Wielcy tego świata i ich narząd żucia
 • Staw skroniowo-żuchwowy
  • Skroń
  • Żuchwa
 • Mięśnie narządu żucia
  • Mięśnie żwacze
  • Mięśnie skroniowe
  • Mięśnie skrzydłowe boczne
  • Mięśnie skrzydłowe przyśrodkowe
 • Mięśnie nadgnykowe
 • Biomechanika układu ruchowej narządu żucia
 • Test diagnostyczny dla mięśni nadgnykowych
 • Rozluźnianie mięśni nadgnykowych
 • Więzadła układu ruchowego narządu żucia
 • Unaczynienie i unerwienie układu ruchowego narządu żucia
 • Etiologa TMD
 • Wpływ postawy ciała na zgryz
  • Wpływ zgryzu na TMD
  • Wpływ pozycji głowy na ruchomości w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego
 • Badania naukowe nad TMD
 • Diagnoza
  • MGBR PROTOCOL Orofacial Myofunctional Clinical Examination Marchesan IQ, Berretin Felix G., Genaro KF, Rehder, MI
  • Badawcze Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia BKD/ZCURNŻ – polska wersja dwuosiowego systemu diagnostycznego ZCURNŻ.
  • Badanie zakresów ruchów czynnych
  • Analiza toru ruchów żuchwy
  • Palpacja mięśniowa
  • Edukacja pacjenta
  • Zasady pracy z układem ruchowym narządu żucia i jego mobilizacja
  • Taping obszaru czaszkowo-żuchwowego
  • Terapia mięśniowa
 • Objawy zaburzeń TMD

 
Partnerzy: