mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Igłoterapia...

Igłoterapia...

Igłoterapia jako terapia wspomagająca pracę logopedy

ZAPISY:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, lub tel:18-267-01-43
Termin: 16 maja 2021r., godz.09-17
CENA: 600 zł
(Ewa Wojewoda)

 

Kurs przeznaczony jest dla logopedów, fizjoterapeutów, masażystów oraz osób zainteresowanych poznaniem metody Terapii Sucho-Igłowej.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nauczenie uczestników techniki suchego – igłowania. Uczestnik pozna wskazania i przeciwskazania do zastosowania tej metody. Nabędzie umiejętności igłowania różnych struktur miękko-tkankowych. Zapozna się z procedurami postępowania oraz pozna algorytmy postępowania w najczęstszych przypadkach klinicznych. Pozna procedury bezpieczeństwa i nauczy się wykorzystywania ich w praktyce. Nauczy się planowania zabiegu terapii sucho-igłowej w urazach i odnowie biologicznej. Uczestnik nauczy się działać według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych. Uczestnik jako samodzielny pracownik będzie potrafił zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta. Uczestnik poprzez własny rozwój i szkolenia może stać się wysoko ocenianym specjalistą.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Umiejętności: 

 • Uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zaburzeniach narządu ruchu w jednostkach neurologicznych,

 • Uczestnik nabył umiejętności pracy w zawodzie logopedy, fizjoterapeuty, lekarza z wykorzystaniem terapii sucho-igłowej,

 • Uczestnik potrafi ocenić zagrożenia dla zdrowia pacjenta i w związku z tym potrafi dobrać odpowiednią technikę i procedurę terapii sucho-igłowej,

 • Uczestnik poznał metodę nie wymagającą dużego wysiłku fizycznego i dającą szybkie efekty terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik szkolenia działa według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych,

 • Uczestnik, będąc pracownikiem samodzielnym potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta,

 • Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą.

PROGRAM:

 1. Igłoterapia – czym jest?

 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 3. Wskazania i przeciwskazania do igłoterapii.

 4. Możliwe powikłania oraz postępowanie w sytuacjach nagłych.

 5. Techniki aplikacji igły.

 6. Dobór igły.

 7. Odczucia pacjenta.

 8. Mechanizm działania igłoterapii.

 9. Punkty spustowe – techniki zabiegowe.

 10. Zabiegi igłoterapii suchej i akupunktury w dysfunkcjach w obrębie twarzy i szyjji(zaburzenia napięcia, ślinienie, porażenie nerwów, uszkodzenia OUN), kompartmenty mięśniowo-powięziowe, miogelozy struktury łącznotkankowe i punkty mięśniowo-powięziowe.

 11. Analiza skomplikowanych dysfunkcji.

 
Prowadząca:
Wojewoda Ewa ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia, dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej.Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje z Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Na co dzień terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Inicjatywa w Puławach”
Ukończone kursy:
– Kurs Kalteneborna i Evjentha UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2,AWS1,AWS2 -egzamin MT
– Trening medyczny neurofunkcjonalany
– Kurs Kinesiotapingu
– Kurs Fascial Distortion Model FDM- egzamin
Kurs manipulacji krótkodzwigniowych Hartama
– Kurs Dziecko Ryzyka- neurorozwojowa rehabilitacjia niemowląt i dzieci
– Integracja Sensoryczna
– Ultrasonografia Narządu Ruchu- Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
– Techniki powięziowe i wisceralne
 

 
Partnerzy: