mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
TUS

TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w ujęciu całościowym
 
► TERMIN 28 luty 2021
Koszt: 380 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43
(
Hanna Szyszkowska)
 
► Kurs jest przygotowany dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów, terapeutów, pracowników socjalnych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.
► Uczymy m.in.:
• Jak dobierać uczestników do grup terapeutycznych.
• Jak planować przebieg zajęć.
• Jak przygotować program Treningu Umiejętności Społecznych na rok szkolny.
• Jak pracować z dzieckiem z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami zachowania, z niedostosowanymi społecznie.
• Jak kształtować motywację.
• Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na zajęciach.
• Jak współpracować z rodziną.
• Jak dobierać pomoce dydaktyczne do zajęć.
• Jak projektować bajki społeczne i scenariusze zajęć – część praktyczna.
► Szczegółowy program szkolenia:
• Trening Umiejętności Społecznych – informacje ogólne.
• Model kształtowania umiejętności:
- modelowanie,
- odgrywanie ról,
- informacja zwrotna,
- generalizacja.
• Etapy rozwoju umiejętności społecznych.
• Ogólne zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.
• Zasady doboru uczestników do grup terapeutycznych.
• Zasady planowania przebiegu zajęć grupowych.
• Proces grupowy oraz rola terapeuty.
• Przygotowywanie programu Treningu Umiejętności Społecznych na rok szkolny.
• Kształtowanie motywacji. Zasady doboru systemów motywacyjnych.
• Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania.
• TUS dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowanych społecznie.
• Generalizacja i transfer umiejętności, kształtowanie nawyków celowej aktywności.
• Metody pracy wykorzystywane w Treningu Umiejętności Społecznych.
• Współpraca z rodziną podczas terapii TUS.
• Propozycje gier i zabaw terapeutycznych.
• Projektowanie scenariuszy zajęć – część praktyczna.
• Pokaz pomocy dydaktycznych do zajęć oraz proponowanej literatury.
► Uczestnicy otrzymują:
• Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia (na druku zgodnym z rozporządzeniem MEN) oraz
• Certyfikat uprawniający do projektowania i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w ujęciu całościowym .
• Materiały dydaktyczne w formie Zeszytu Terapeuty, a w nim podstawy teoretyczne, karty pracy, karty emocji i ponad 150 propozycji gier i zabaw terapeutycznych.
► Cena szkolenia: 380 zł.
► Szkolenie poprowadzi Hanna Szyszkowska – logopeda, specjalista terapii ręki, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, Instruktor Funkcji Wykonawczych, doradca zawodowy, Trener Umiejętności Poznawczych, instruktor Masażu Shantala.
Na co dzień prowadzi terapię i pracuje z dziećmi i z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od kilkunastu lat szkoli nauczycieli, studentów i rodziców.
► Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.
Partnerzy: