mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
MPD w praktyce log...

MPD w praktyce log...

MPD  w praktyce logopedycznej – holistyczny program diagnostyczno-terapeutyczny.
Doświadczenia zespołowe.

 
ZAPISY:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, lub tel:18-267-01-43
Termin: 29 maja 2021r., godz.09-17
CENA: 650 zł
(Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska)

 
Mózgowe Porażenie dziecięce w praktyce logopedycznej – holistyczny program diagnostyczno-terapeutyczny. Doświadczenia zespołowe.
Prowadzące:
Ewa Wojewoda – terapeuta manualny, fizjoterapeuta, terapeuta metody J.Brondo - Argentina
Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, terapeuta taktylny, terapeuta karmienia, terapeuta metody J.Brondo-Argentina, ukończyła curso RCM-Cordoba,Argentina.
1. Wprowadzenie do Mózgowego Porażenia Dziecięcego – definicje, klasyfikacje, postacie, charakterystyka.
2. Objawy MPD oraz postacie w praktyce.
3. Skale diagnostyczne w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym.
4. Sprawności motoryczne w poszczególnych typach MPD.
5. Kontrola posturalna i jej wpływ na samoobsługę.
6. Przetwarzanie sensoryczne dziecka z MPD, w tym przetwarzanie wzrokowe i słuchowe.
7. Dyzartria o podłożu Mózgowego Porażenia:
- obserwacja wraz z arkuszem obserwacji (szczegółowe omówienie),
- analiza badań medycznych,
- diagnoza w ujęciu sensoryczno-motorycznym,
- diagnoza komunikacji.
8. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z dyzartrią wrodzoną.
9. Dysfagia a MPD – diagnoza, postępowanie, wskazówki.
10. Terapia dziecka z MPD w ujęciu holistycznym:
- jak wyznaczyć cele terapeutyczne po przeprowadzonej diagnozie?
- dieta dziecka z wyzwaniem?
- opieka medyczna dziecka z MPD,
- czynności pielęgnacyjne,
- pozycjonowanie do zabawy, karmienia, nauki, terapii,
- wsparcie w życiu codziennym,
- terapia orofacjalna,
- higiena dziecka z MPD,
11. Akcesoria, sprzęt, wsparcie.
12. Terapia wspomagające – nowe trendy w terapii, doniesienia naukowe i praktyka.
Bogate materiały szkoleniowe.

Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi w tym z padaczką.
Partnerzy: