mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
mgr Katarzyna Łopata

mgr Katarzyna Łopata


Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi
Psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 
 Absolwentka Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka, Psychologia kliniczna oraz Psychoterapia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie jako psycholog-diagnosta oraz w Krakow Psychotherapy Center jako psychoterapeuta, prowadząc psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży w języku polskim oraz angielskim. Jest pod stałym nadzorem certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/ ODBYTE STAŻE/ UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:
 • Ukończony kurs ,,Psychoterapia praktyczna” na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Collegium Medicum UJ (Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Katedra Psychoterapii UJ);
 • Udział w cyklu zajęć Grupy Balinta organizowanego w ramach kursu ,,Psychoterapia praktyczna”
 • Staż w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie (oddział ogólnopsychiatryczny, oddział rehabilitacyjny);
 • Staż w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie;
 • Staż w Pracowni Psychologii Dziecka UJ (Szkoła Podstawowa nr 107 im. T. Boya- Żeleńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie) w ramach kursów: ,,Zaburzenia u dzieci – diagnoza i pomoc”, ,,Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży”, ,,Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych”;
 • Staż w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie w ramach kursu: ,,Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”;
 • Staż w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie;
 • Staż w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie;
 • Staż w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 75 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie;
 • Udział w projekcie tworzenia oprogramowania do wspierania psychoterapii online; współautorka scenariuszy sesji terapeutycznych dla pacjentów DDA w postaci filmów wideo;
 • Udział w projekcie tworzenia oprogramowania do wspierania psychoterapii online; współautorka artykułów na stronę internetową DorosleDzieci.pl.
 
 
Partnerzy: