mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Katarzyna Michalak

Katarzyna Michalak


Księgowość i Kadry
 
Studentka Finansów i Rachunkowości na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. W naszym Centrum zajmuje się księgowaniem oraz rozliczeniami pracowniczymi. Kontroluje przepływ dokumentów, czuwa nad terminowością oraz rozliczeniami faktur, dofinansowań. Posiada kwalifikacje zawodowe Technika Rachunkowości AU36 oraz kadrowe AU 65 wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

Kontakt: 
tel: +48-577-175-510
e-mail: ksiegowosc.emka.kasinka@gmail.comUKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:

2021 - zdany Egzamin na Pracownika Samorządowego
2012- Szkolenie Obsługa Programu Płatnik- kurs praktyczny z zaświadczeniem MEN
2021 -  zdany Egzamin z Danin Publicznych 


 
Partnerzy: