mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
mgr Grzegorz Pękała

mgr Grzegorz Pękała

Psycholog
Terapeuta
Trener szkoleń

 
Psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej i psychologii osobowości. Posiada
uprawnienia do wykonywania badań i wydawania orzeczeń z zakresu Psychologii Transportu. Sądowy Kurator Społeczny I Wydziału Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich. 
Zawodowo interesuje się psychologią rozwojową, psychologią kliniczną okresu adolescencji, metodami badania osobowości, uzależnieniami behawioralnymi oraz seksuologią.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w:
 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 Jako Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom
 Trener szkoleń z zakresu uzależnień
 Psycholog Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
 Psycholog przy Telefonie Zaufania

 

UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:
2018 – Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację
2017 – Uzależnienia behawioralne
2017 – Wielowymiarowość FASD
2017 – Nowe substancje psychoaktywne
2016 – Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci
2016 – Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2016 – Proces zdrowienia w uzależnieniu
2016 – Krótkoterminowa terapia par
2016 – Pomoc rodzinie nastolatka z problemami emocjonalnymi i uzależnieniem
2016 – FASD: zapobieganie i rozpoznawanie
2015 – Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu
2015 – Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień
2015 – Wczesnodziecięcy kontekst uzależnień
2015 – Alkohol a seksualność
2015 – FASD: problem kliniczny i społeczny
2014 – Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2013 – Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie
2011 – Sytuacje trudne z perspektywy dziecka, rodzica, nauczyciela w kontekście ADHD
2011 – Szkoła dla rodziców i wychowawców
2010 – Kurs wychowawcy kolonijnego
Partnerzy: