mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Natalia Antosz

Natalia Antosz

URLOP MACIERZYŃSKI
Logopeda
Neurologopeda
Terapeuta miofunkcjonalny
Nauczyciel symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania
Terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej

Magister logopedii i filologii polskiej, neurologopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w prywatnej poradni w Krakowie oraz podczas uczestnictwa w licznych szkoleniach tudzież konferencjach.
Prowadziła zajęcia praktyczne oraz praktyki logopedyczne dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN oraz warsztaty wczesnej nauki czytania dla dzieci. Odbyła również liczne praktyki m. in.: na Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Ujastek; w: Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących na ul. Tynieckiej w Krakowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, Prywatnym Centrum Osteopatii i Fizjoterapii Fizjomed w Krakowie, Pareo – Centrum Terapii Logo-Ped, Gabinecie Terapii Afazji, w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, Prywatnej Szkole Podstawowej Salwator w Krakowie,  Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy.


UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:

2023- Podstawy układu ruchowego narządu żucia w gabinecie logopedycznym, prowadzący: mgr K. Bieniek
2023- Stymulacja traktu ustno-twarzowego oraz Wędzidełka - warsztat uzupełniający, prowadząca: mgr M. Gawryl

2023- Miogopedia -ocena funkcji, Miogopedia - terapia miofunkcjonalna", prowadząca: mgr A. Rosińska

2022- Karmienie piersią – vademecum logopedy
2022- Terapia ustno-twarzowa część II: oddychanie
2022- Terapia manualna i terapia ustno-twarzowa, wspomagająca gryzienie, żucie i połykanie
2022- Mowa bezdźwięczna
2022- Od jedzenia do mówienia. Rola funkcji prymarnych w diagnozie i terapii logopedycznej małego dziecka
2022- Konferencja pt. Problematyka karmienia i jedzenia u dzieci – praktyczne podejście interdyscyplinarne

2022- Masaż logopedyczny i terapia manualna kompleksu ustno-twarzowego w praktyce - holistyczny program wsparcia pacjenta z wyzwaniami, prowadzący: mgr A. Kaczyńska, E. Wojewoda
2022- Diagnoza wędzidełek jamy ustnej, prowadzący: mgr A. Rosińska
2022- Pozycja spoczynkowa języka, prowadzący: mgr A. Rosińska
2022- Niemowlak u logopedy II – Miobobo®, prowadzący: dr M. Machoś
2022- Smoczek – vademecum logopedy, prowadzący: dr M. Machoś
2022- Pozycja spoczynkowa języka, prowadzący: dr M. Machoś
2022- Anatomia palpacyjna dla logopedów, prowadzący: mgr K. Francuz-Matwiejczyk
2022- Diagnoza miofunkcjonalna -  i co dalej ? prowadzący: mgr I. Marszalik
2022- Konferencja Zaburzenia miofunkcjonalne. Podejście interdyscyplinarne, Akademia Logopedy
2022- PUMO. Program Usprawniania Motoryki Oralnej, prowadzący: dr n. hum. M. Machoś
2021- Niemowlak u logopedy , część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie, prowadzący: dr n. hum. M. Machoś
2021- Szkolenie w zakresie wykorzystania elementów Metody Werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz. I, prowadzący: dr n. hum. A. Prożych
2020- Diagnoza dymensjonalna zaburzeń rozwoju, prowadzący:  prof. dr hab. J. Cieszyńska, prof. UP dr hab. M. Korendo
2020- Początek pracy nad językiem, prowadzący:  prof. UP, dr hab. S. Orłowska-Popek
2020- Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu przez dzieci od 3-go roku życia, prowadzący: prof. UP dr hab. M. Korendo
2020- Jak kreatywnie uczyć ortografii, prowadzący: prof. dr hab. J. Cieszyńska
2020- Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu, prowadzący: prof. UP dr hab. M. Korendo
2020- Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Wiek poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny, prowadzący: prof. dr hab. J. Cieszyńska
2020- Normatywny a zaburzony rozwój dzieci wychowanych w dwujęzyczności, prowadzący: dr M. Błasiak-Tytuła
2020- Pamięć, uwaga, uczenie się, prowadzący: prof. dr hab. J. Cieszyńska
2020- Praca nad kompetencją językową- budowanie zdań prostych i rozwiniętych, prowadzący: prof. UP, dr hab. S. Orłowska-Popek
2020- Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z Zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów), prowadzący: prof. UP dr hab. M. Korendo
2020- Techniki Metody Krakowskiej® w pracy z dorosłymi osobami z afazją, prowadzący: dr A. Siudak
2020- Znaczenie ruchu dla trójmodalnej stymulacji rozwoju funkcji poznawczych, prowadzący: prof. dr hab. J. Cieszyńska
2020- Wczesna stymulacja językowa dzieci z zespołem Downa (do 24 m. życia), prowadzący: mgr M. Kuśnierz, 

2020- Masaż Shantala dla dziecka, CNSR
2019- Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników, prowadzący: prof. dr hab. J. Cieszyńska
2019- Terapia neurobiologiczna dla początkujących, prowadzący: prof. dr hab. J. Cieszyńska
2019- Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, prowadzący: dr M. Rządzka
2019- Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym, prowadzący: mgr M. Baj- Lieder
2019- System Numicon - podstawowe umiejętności matematyczne, prowadzący: mgr Dagmara Kubiak
2019- Smykopląsy, prowadzący: mgr Katarzyna Stempień
2018- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza-terapia-masaż, prowadzący: mgr Katarzyna Gromelska
2016- Diagnoza i terapia wad wymowy, prowadzący: dr A. Kabała
2016- Jak pracować nad artykulacją, prowadzący: dr A. Kabała
2016- Metody wywoływania głosek, prowadzący: dr A. Kabała
2016- Metoda Krakowska w przedszkolu, prowadzący: mgr A. Bala
2016- Metody badania zagrożenia dysleksją, prowadzący: prof. UP dr hab. M. Korendo 
2015- III.Olomoucké speciálněpedagogické dny
2015- II Miedzynarodowa Neurobiologiczna Konfrencja Naukowa: Piękno neurobiologii - mózg wzrokowy w działaniu
2014- I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa: Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, 
2014- V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Rozumienie - diagnoza i terapia
2014- Dysleksja wśród dorosłych. Wyzwania dla pracodawcy i nauczyciela, Auditorium Maximum UJ
2014- II.Olomoucké speciálněpedagogické dny

Partnerzy: