mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
mgr Dorota Wcisło

mgr Dorota Wcisło

Logopeda 
Nauczyciel mianowany

Terepeuta Ręki I i II stopnia

Absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (UP Kraków). Tytuł logopedy zdobyła kończąc podyplomowe studia Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest absolwentką podyplomowych studiów na kierunku Edukacja muzyczna i plastyczna. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logorytmiki. Terapeuta Ręki I i II stopnia ©. Stale bogaci swój warsztat logopedyczny podnosząc kwalifikacje na kolejnych szkoleniach i warsztatach. Pracuje w szkole podstawowej jako logopeda i nauczyciel muzyki. Uwielbia łączyć ze sobą dwie pasje: logopedie i muzykę. Komponuje własne utwory muzyczne. Prowadzi zespoły instrumentalne i wokalne.

UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:

2021- Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
2021- Afazja niejedno ma imię, więc rozkodujmy ją
2020 - ASD ( autism spectrum disorder) - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem
2019 - Stymulacja Traktu Ustno- Twarzowego
2019 - Metody progestów w terapii dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2019 - Diagnoza i Terapia Ręki- kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym

2019 - Akademia Młodego Logopedy: cykl szkoleń specjalistycznych
2019 - Neurorehabilitacja w logopedii. Terapia manualna
2019 - Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny
2019 - Trening karmienia logopedycznego
2019 - Smykopląsy: kreatywne warsztaty logorytmiczne
2019 - Terapia kreatywna od kuchni. Ćwiczenia lewopółkulowe bez tajemnic
2019 - Badanie słuchu w pracy logopedy i nauczyciela. Programowanie terapii
2019 - Czym kierować się w doborze specjalistycznych pomocy logopedycznych oraz jak efektywnie korzystać z Zestawu do diagnozy i terapii logopedycznej
2018 - Logorytmika- ruch słuch słowo
2018 - Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania
2017 - Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum (studia podyplomowe)
2017 - Zabawy z kostką, czyli aktywne i kreatywne zajecia logopedyczne
2017 - Gwarowy tekst artystyczny na zajęciach szkolnych
2016 - Techniki relaksacji w pracy z dziećmi
2016 - Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
2016 - Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka
2015 - Rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami logopedycznymi- edukacja wczesnoszkolna
2015 - Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
2014 - Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych
2014 - Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym
2014 - "Moje sylabki" - nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Partnerzy: