mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
mgr Anna Krzysztofiak

mgr Anna Krzysztofiak

Dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Logopeda
Neuroterapeuta
Terepeuta Ręki I i II stopnia ©
Terapeuta TUS
Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS ®
Terapeuta Karmienia i Terapeuta Orofacjalny
Instruktor Metody Buteyko ®

Absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych na WSNS w Lublinie. Obecnie studentka Neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. 
Stale podnosi swoje kwalifikacje logopedyczne o kolejne kursy (m.in. Elektrostymulacja w logopedii, Taping w logopedii, Neurorehabilitacja w logopedii, Trening karmienia logopedycznego i wiele innych). Posiada uprawnienia pedagogiczne po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli. Posiada międzynarodowy certyfikat języka angielskiego ETS TOEIC. Licencjonowany Neuroterapeuta Biofeedback EEG. Nauczyciel czytania Metodą Krakowską (Symultaniczno- Sekwencyjną)®, Terapeuta Ręki I i II stopnia ©, Animator czasu wolnego, Animator zabaw dla dzieci.
Po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im.ks. Józefa Tischnera w Krakowie, zarządza Centrum, dpowiada za wizerunek oraz jego stały rozwój, otwarta, kreatywna i zawsze gotowa do działania. Dla niej nie ma spraw nie do załatwienia, lubi wyzwania i za każdym razem dąży do wyznaczonego celu.UKOŃCZONE KURSY/ SZKOLENIA/ WARSZTATY:
2021- Mindfulness techniki relaksacyjne i uważności w terapii biofeedback
2021- Terapeuta orofacjalny z pasją
2021- Terapeuta Karmienia z pasja

2021- Kurs Instruktorski Metody Buteyko ®
2021- Układ ruchowy narządu żucia w terapii logopedycznej
2021- Funkcje wzrokowe
2021- Miogopedia - terapia miofunkcjonalna  praktycznie

2021- Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
2021- Trening Umiejętności Społecznych, tytuł: Terapeuta TUS

2021- Afazja niejedno ma imię, więc rozkodujmy ją
2020 - Szkolenie mdułowe MFS (MultiFunction System), tytuł: Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS
2020- Elektrostymulacja w logopedii
2019 - Uczeń/ Pacjent z zaburzeniami przetwarzania słuchowego- Diagnoza i terapia
2019 - Stymulacja Traktu Ustno- Twarzowego
2019 - Warsztaty z Logorytmiki (Kalendarz Logorytmiczny Piotr Tolsdorf)
2019- Diagnoza i Terapia Ręki- kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
2019- Trening karmienia logopedycznego
2019- Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesiotaping medyczny
2019- Wprowadzenie do technik regulacji procesu ślinienia
2019- Neurorehabilitacja w logopedii. Terapia manualna
2019- Badanie słuchu w pracy logopedy i nauczyciela. Programowanie terapii
2019- Terapia kreatywna od kuchni. Ćwiczenia lewopółkulowe bez tajemnic
2019- Jedzenie zaczyna się od miednicy. Mówienie zaczyna się od ruchu
2018- Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie w zakresie Logopedii
2018- Masaż logopedyczny od podstaw
2018- Elektrostymulacja w logopedii
2017- Terapia sygmatyzmu miedzyzębowego
2017- Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN
2016- Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
2016- Dzienniczek-technika wsparcia rozwoju językowego i emocjonalnego
2016- Diagnoza i terapia dysfagii
2016- Animacja czasu wolnego
2015- Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
2015- Animator zabaw dla dzieci
2013- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
2013- Biofeedback EEG (Neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zatosowaniu klinicznym oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)
2012- Kurs na samodzielnego księgowego- Finanse i ksiegowość
2012- Test of English for International Communication

 
Partnerzy: