mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Logorytmika

Logorytmika

ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE DLA MALUSZKÓW (DZIECI W WIEKU 2-3 LATA!!!)

Zajęcia z logorytmiki dla najmłodszych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z mówieniem (dzieci od 2 do 3 lat) to połączenie muzyki, piosenek i rytmu, a dzięki temu rozwijanie mowy oraz słuchu najmłodszych dzieci. Łączą w sobie ćwiczenia logopedyczne z rytmicznymi, co wspomaga ogólny rozwój dziecka.
Dzięki zajęciom Rodzice nauczą się jak aktywnie i twórczo spędzać czas ze swoim dzieckiem oraz jak pomagać mu w jego edukacji i rozwoju.

Logorytmika dla najmłodszych w Centrum eMKa to:
• Elementy masażu
• Elementy treningu słuchowego
• Elementy Integracji Sensorycznej
• Budowanie relacji Rodzic- Dziecko
• Ćwiczenie koordynacji i balansu ciała
• Wspieranie rozwoju mowy
• Elementy treningu oddechu
• Nauka zabaw rytmiczno- muzycznych
• Umuzykalnienie i uwrażliwienie dziecka

SYNTEZA SŁOWA, MUZYKI I RUCHU.


ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE DLA STARSZAKÓW (DZIECI W WIEKU 4-8 LAT)

Logorytmika - rytm i muzyka ma za zadanie rozwijanie zdolności komunikatywnych. Badania wykazują, że umiejętne oddziaływanie muzykoterapeutyczne wpływa korzystnie na usprawnienie zdolności komunikacji językowej dzieci.

Cele logorytmiki.
- usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy,
- kształcenie słuchu fonematycznego,
- wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy (w tym słowo), wzrokowy lub ruchowy,
- rozwijanie sprawnego wykonywania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej,
- wzrost świadomości swojego ciała i sprawności,
- rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i społecznej,
- uwrażliwienie na aspekty prozodyczne mowy,
- zwrócenie uwagi na rytmiczność i sekwencyjność mowy,
- wzbogacenie słownika biernego i czynnego,
- stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 
Partnerzy: