mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Neurofizjologiczne metody

Neurofizjologiczne metody

"Neurofizjologiczne metody logopedyczne i  fizjoterapeutyczne w ujęciu osteopatii pediatrycznej- warsztat praktyczny"

Termin: 27-28.05.2023 r.
(szkolenie 2-dniowe, 18 h dydaktycznych)
DZIEŃ I: 9.00-17.00
DZIEŃ II: 9.00-15.00

Cena: 1 500,00 zł/ osoba
ZAPISY:

wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43

Wydarzenie skierowane jest dla Neurologopedów, osteopatów, fizjoterapeutów, lekarzy, rodziców dzieci
z wyzwaniami. 
To szkolenie - kompendium praktyki jest dla Ciebie, jeżeli jesteś terapeutą po wielu kursach i dalej nie wiesz jak praktycznie zastosować wiedzę.  

Zapraszamy - jeśli jesteś rodzicem, który poszukuje wskazówek i odpowiedzi  w temacie zdrowia swoich dzieci.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób pracujących z dziećmi metodami neurofizjologicznymi, oraz technikami osteopatycznymi.

Kurs ma celu udoskonalenie praktycznego warsztatu terapeuty lub rodzica dziecka z takimi zaburzeniami jak:
- Mózgowe Porażenie dziecięce, autyzm, wady wrodzone, rozszczepy
- Asymetrie
- Zaburzenia napięcia mięśniowego
- Niespokojny sen, problemy jelitowe, karmienie, nieharmonijny rozwój 
orofacjalny i rozwój mowy
- Problemy sensoryczne
- Zaburzenia neurologiczne, padaczka
- Niepełnosprawność sprzężona.

Podczas kursu:
- Otrzymasz praktyczne narzędzia pracy do dalszych etapów terapii
- Nauczysz się prawidłowo diagnozować i wyznaczać program terapii
- Będziesz uczestniczyć w praktycznym pokazie na lalkach (praca warsztatowa)
-
"Mali pacjenci w praktyce" - weżmiesz udział w pokazowej terapii wraz z omówieniem.
   Dodatkowo otrzymasz możliwość omówienia własnego pacjenta w ramach kursu.
- Skrypt, możliwość nagrywania we własnych celach edukacyjnch

Plan szkolenia:

DZIEŃ I:
1. Ontogeneza w pierwszym roku życia, prawidłowy rozwój motoryczny 
dziecka 
2. Zaburzenia w rozwoju motorycznym, emocjonalnym, orofacjalnym w 0-12 m.ż. (analiza na podstawie filmów dzieci z problemami):
- Zespół hipotonii
- Niepełnosprawność sprzężona
- Problemy z układem trawiennym, kolki, karmienie, problemy ze snem
- Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym
- Atypowy rozwój dziecka z zaburzeniami napięcia- współczesne 
wyzwania
- Dziecko z dysfunkcją neurologiczną, rozszczep kręgosłupa, zespoły genetyczne
3. Badanie neurofizjologiczne dziecka, obserwacja, analiza badań- diagnoza
4. Opracowanie planu terapii zgodnego wizją rodzica i terapeuty- podejście 
osteopatyczne 
5. Dziecko z wyzwaniem motorycznym- holistyczna terapia demonstracja terapii wraz z omówieniem 
6. Praca w grupach - propozycja case study (praca na lalkach/w parach)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień II
1. Podejście osteopatyczne w terapii dziecka 0- 12 m.ż (praktyczny warsztat 
uczestników)
2. Praktyczny pokaz terapii holistycznej z uwzględnieniem technik osteopatycznych w dysfunkcjach:
- Zespół hipotonii
- Problemy z układem trawiennym , kolki, karmienie, problemy ze snem
- Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym
- Wad postawy
- Problemów z opóźnionym rozwojem mowy, rotacyzm, ślinienie, dysfagia 
i innymi problemami      logopedycznymi
- Atypowy rozwój dziecka z zaburzeniami napięcia- współczesne wyzwania
- Dziecko z dysfunkcją neurologiczną, rozszczep kręgosłupa, zespoły genetyczne
3. Pacjent w gabinecie: od diagnozy po terapie i instruktaż pracy w  domu
4. Zakończenie, dyskusja, pytania, rozdanie certyfikatów

Uczestnicy zobowiązani są do zabrania: maty, lalki terapeutycznej, 
wygodnego stroju, obuwia zmiennego

Prowadzący:
Ewa Wojewoda
fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta SI, terapeuta koncepcji J.Brodno – Argentina, terapeuta terapii powięziowej FDM, praktykujący z dziećmi od okresu noworodkowego oraz z osobami dorosłymi.

Artura Ozimina
Osteopata pediatryczny, Studnet 2 Roku 4-Letnich Studiów Podyplomowych Fico Osteopathy Academy Mazowiecka Uczelnia Medyczna Warszawa, Ratownik Medyczny, Instruktor Sportu - Dyscyplina Strzelectwo Sportowe.


 
 
 

 
 
 
Partnerzy: