mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
mgr Karolina Jędral

mgr Karolina Jędral

Psycholog transportu
Psycholog kliniczny
Lektor języka włoskiego

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w Instytucie Psychologii Stosowanej ukończyła Psychologię transportu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego, na którym ukończyła Psychologię kliniczną. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Romańskim ukończyła Filologię włoską. Zdobyła Certyfikat celi 5 w zakresie języka włoskiego w Instituto Superiore Vittoria Colonna
w Rzymie.

Praktykę zawodową doskonaliła w wielu miejscach takich jak:
Instytut Gruźlicy i chorób płuc Rabka-Zdrój
Klinika Alergologii
Klinika Pulmonologii i Mukowiscydozy z oddziałem niemowlęcym
Klinika Pneumonologii
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Oddział Laryngologii
Dodatkowo brała czynny udział w zajęciach grupowych pacjentów na świetlicy szpitalnej IGiChP.

Prowadziła badania własne na poniższe tematy:
 „Samoocena a poczucie samotności u dzieci”
„ Jak zmniejszyć ból i stres pacjenta”
„ Znaczenie przedoperacyjnego wsparcia psychologicznego w minimalizowaniu poziomu lęku i bólu po zabiegach torakochirurgicznych”

Według mgr Karoliny Jędral życie człowieka to nieskończona ilość doświadczeń, które w różnym stopniu wpływają na jego osobowość: w zależności od etapu życia, doświadczenia te podlegają  modyfikacjom, które w konsekwencji prowadzą do unikatowego systemu wyobrażeń wobec własnej osoby, budują własny obraz „ja”. Współcześnie można zaobserwować liczne zjawiska, mające negatywny wpływ na młodego człowieka, będące niejednokrotnie u niego predykatorem poczucia samotności. Jej pasją jest przywrócenie równowagi, wsparcie psychologiczne, diagnoza psychologiczna, tworzenie oraz udział w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego.
 
 
Partnerzy: