mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Diagnoza i Terapia Ręki.Kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym

Diagnoza i Terapia Ręki.Kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym

Diagnoza i Terapia Ręki.Kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym

 
TERMIN SZKOLENIA: 26.03.2022r.
CZAS TRWANIA: 9.00-17.00
CENA: 397,00 zł
Zgłoszenia:

wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43

 
Kurs „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym”
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-17.00. Kurs zawiera 18 godzin dydaktycznych (część teoretyczna to 8 godzin dydaktycznych formie e-learning bądź distance learning – bez egzaminu, a część praktyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie jednodniowych zajęć stacjonarnych).
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu I i II stopnia oraz uzyskanie tytułu „Terapeuty Ręki I i II stopnia ©” oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy zaburzeń małej motoryki i prowadzenia zajęć z Terapii ręki (wydawane w dniu szkolenia), a także materiały dydaktyczne w formie papierowej.
 
Szczegółowy program szkolenia:
1. Cele i zadania terapii motorycznej, w tym grafomotorycznej.
2. Procesy percepcji zmysłowej. Zmysł dotyku i równowagi. Rola dotyku i propriocepcji w rozwoju dziecka.
3. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój chwytu.
4. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka.
5. Czynniki zaburzające prace ręki.
6. Zarys anatomii i fizjologii ręki. Łuki dłoniowe.
7. Znaczenie ruchu dla rozwoju Ośrodkowego Nerwowego. Pełzanie i raczkowanie.
8. Rozwój psychomotoryczny dziecka: kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
9. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego.
10. Ocena praksji ręki i diagnoza dysfunkcji motorycznych u dzieci zdrowych i z zaburzeniami rozwoju. Omawianie testów diagnostycznych.
11. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój dziecka. Niedojrzałość neuromotoryczna.
12. Wspomaganie czynności samoobsługowych.
13. Praca z dzieckiem z obniżonym / wzmożonym napięciem mięśniowym.
14. Terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
15. Ćwiczenia ruchowe usprawniające sferę motoryczną. Stymulacja dotykowa niemowląt.
16. Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych.
17. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw usprawniających pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki i korygujących takie zaburzenia.
18. Praktyczna nauka stymulacji motorycznej poprzez usprawniający masaż sensomotoryczny ręki.
19. Wykorzystywanie elementów Masażu Shantala w terapii ręki.
20. Torowanie aktywności ręki poprzez zastosowanie elementów różnych metod terapeutycznych i fizjoterapeutycznych.
21. Konstruowanie planu terapii.
22. Współpraca z rodzicami.
23. Warsztat Terapeuty Ręki – prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii ręki.
Prosimy o wzięcie ze sobą na szkolenie poduszeczkę typu „Jasiek” (będzie pomocna podczas masażu rąk).


Szkolenie poprowadzi Hanna Szyszkowska – oligofrenopedagog, specjalista z zakresu Terapii ręki, terapeuta SI, Terapeuta Integracji Funkcji Wykonawczych, instruktor Masażu Shantala, Trener Umiejętności Poznawczych. Doświadczenie zdobywała organizując WWRD oraz pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, DPS, OPS, OREW i szkole specjalnej. Na co dzień prowadzi terapię i pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od kilkunastu lat szkoli nauczycieli, studentów i rodziców.
 
Partnerzy: