mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Logopedia

Logopedia

 
Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności:
 • opóźniony rozwój mowy
 • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek:ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie jąkania
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie afazji
 • mowa bezdźwięczna
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowy,
 • terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu i emisją głosu,
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja).

W zależności od potrzeb pacjenta i występującego zaburzenia jest możliwość prowadzenia zajęć metodą symultaniczno-sekwencyjną, tzw. "metodą krakowską".


ZASADY WSPÓŁPRACY


Pierwsze spotkanie ma na celu nawiązanie pozytywnych kontaktów emocjonalnych na linii: rodzic(opiekun) - logopeda – pacjent. Podczas spotkania jest okazja, aby obejrzeć gabinet, zapoznać się z jego wyposażeniem, poznać oferowane metody i formy pracy. Tylko wówczas, gdy zarówno pacjent, jak i jego opiekun, zaakceptuje prowadzącego zajęcia, nawiąże się pomiędzy nimi zaufanie i pozytywny kontakt emocjonalny, wówczas istnieje duża szansa na powodzenie terapii.

W przypadku dzieci staramy się wytworzyć taką atmosferę, aby wizyta w gabinecie sprawiała wyróżnienie i nagrodę dla dziecka, a nie przykrą konieczność uczestniczenia w zajęciach. Dzięki temu w przyszłości, rodzic ćwicząc w domu z dzieckiem, ma szansę motywować go do pracy poprzez obietnicę kolejnej wizyty w gabinecie, który powinien kojarzyć się dziecku przede wszystkim ze świetną zabawą.

Nauka prowadzona jest w formie zabawy z wykorzystaniem wielu metod i narzędzi, które dobieramy odpowiednio do potrzeb i możliwości danej osoby. Dysponujemy najnowszymi na rynku programami multimedialnymi oraz atrakcyjnymi i bezpiecznymi dla dzieci pomocami dydaktycznymi, które czynią nasz gabinet nowoczesnym i przyjaznym.
W momencie podjęcia przez rodzica lub pacjenta chęci współpracy, ustalane są reguły postępowania dzięki którym w bardzo istotny sposób skraca się czas terapii.

Należą do nich:
1. Postępowanie zgodne z zaleceniami logopedy.
2. Bezwzględne ćwiczenie i utrwalanie w domu przerabianego materiału (wg zasady „trening czyni mistrza”).
3. W miarę możliwości, jak najczęstsze wizyty w gabinecie, celem kontynuacji rozpoczętej terapii.
4. Motywowanie dziecka do wysiłku i pracy.

Z doświadczenia wiemy, że tylko przestrzeganie powyższych zasad daje doskonałe efekty, a współpraca cieszy zarówno pacjentów jak i prowadzącego ćwiczenia. Aby odciążyć finansowo rodzica istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń grupowych ( 3-4 osoby), jednakże najlepsze rezultaty dają zajęcia prowadzone indywidualnie.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE
 

Jeżeli Twoje dziecko nie ma poważnej wady wymowy lub terapia ma poziom utrwalający, a do tego chcesz by dziecko zyskało nowych przyjaciół i lepiej funkcjonowało w grupie , istnieje możliwość zorganizowania cotygodniowych 1 godzinnych zajęć grupowych (3 -4 osób) dla dzieci od 4 do 6 lat.
Zajęcia mogą mieć charakter logorytmiki, plastyki, zabaw ruchowych, śpiewu, tańca, terapii ręki, ale przede wszystkim logopedii.

Każde spotkanie to pomoc dziecku w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- sprawność narządów mowy,
- kompetencje fonologiczne,
- prawidłowy tor oddechowy,
- dojrzały sposób połykania,
- poprawna artykulacja.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy udać się z dzieckime do logopedy?
  Najkrótsza i najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: ZAWSZE KIEDY COKOLWIEK NAS NIEPOKOI ! Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe wskazuje, że to własnie rodzic jest najlepszym diagnostą i doskonale wyczuwa, że jest taka potrzeba. Każde zachowanie w rozwoju dziecka ma swój określony czas, w którym powinno się pojawić. Jeżeli obserwujemy, że dziecko nie radzi sobie w jakiejś dziedzinie lub wyraźnie odstaje od grupy rówieśników zdecydowanie należy podjąć kroki zaradcze. Pamiętajmy również, że im wcześniej zareagujemy tym większe prawdopodobieństwo, że wyrównamy dysproporcje i wesprzemy rozwój dziecka, co z pewnością wpłynie na jego dalsze sukcesy w edukacji.

   
 2. Jak długo trwać będzie terapia logopedyczna?
  Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy przypadek jest inny i każdy należy traktować indywidualnie. Natomiast zdecydowanie należy podkreślić, że systematyczna praca w domu, zgodna z zzaleceniami i wskazówkami terapeuty znacząco skraca czas terapii. Osobiście jestem również zwolennikiem wspomagania się podczas terapii dostępnymi na rynku logopedycznym różnorodnymu urządzeniami do terapii. Moim zdaniem nie tylko urozmaicą one ćwiczenia ae też w nacznej mierze przespieszą efekty prowadzonej terapii.

   
 3. Jakie są najczęstsze wady wymowy?
  Do najczęściej spotychanych wad wymowy należą:
  -Sygmatyzm (seplenienie) - nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz;
  sz, ż, cz, dż
  -Rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski R
  -Kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski K
  -Gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski L
  -Mowa bezdźwięczna, czyli wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki
  -Rynolalia (nosowanie) 

   
 4. Na co logopeda zwraca uwagę podczas stawiania diagnozy?
  Podczas badania diagnostycznego ważne jest w zasadzie WSZYSTKO. Dlatego nie powinien Państwa dziwić wnikliwy wywiad dotyczący  przebiegu ciąży, rozwiązania oraz okresy niemowlęcego. Logopeda oceni sprawność i budowę narządów mowy, słuch fizjologiczny, fonologiczny i fontyczny, sprawdzu poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba logopeda poprosi o dodatkowe konsultacje specjalistyczne. 
  (psychologiczną, stomatologiczną, ortodontyczną, neurologiczną, foniatryczną, itp.)

   
 5. Czy konieczne są ćwiczenia z dzieckiem w domu?
  Moim zdaniem to jedna z bardzo istotnych rzeczy w prowadzeniu terapii logopedycznej. Tylko dobra współpraca na linii Rodzic/Opiekun - Pacjent - Terapeuta daje możliwość odniesienia w stosunkowo krótkim czasie sukcesu. Ważne jest wzajemne zaufanie, szacunek o chęć współpracy. Systematyczna praca w domu zgodnie z zaleceniami i wskazówkami terapeuty (nawet ta prowadzona najkrócej) zazwyczaj przynosi dużo lepsze efekty niż jednodniowe długotrwałe zajęcia.

   
Partnerzy: