mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Logopedia

Logopedia

 
Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności:
 • opóźniony rozwój mowy
 • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek:ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie jąkania
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie afazji
 • mowa bezdźwięczna
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowy,
 • terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu i emisją głosu,
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja).

W zależności od potrzeb pacjenta i występującego zaburzenia jest możliwość prowadzenia zajęć metodą symultaniczno-sekwencyjną, tzw. "metodą krakowską".


ZASADY WSPÓŁPRACY


Pierwsze spotkanie ma na celu nawiązanie pozytywnych kontaktów emocjonalnych na linii: rodzic(opiekun) - logopeda – pacjent. Podczas spotkania jest okazja, aby obejrzeć gabinet, zapoznać się z jego wyposażeniem, poznać oferowane metody i formy pracy. Tylko wówczas, gdy zarówno pacjent, jak i jego opiekun, zaakceptuje prowadzącego zajęcia, nawiąże się pomiędzy nimi zaufanie i pozytywny kontakt emocjonalny, wówczas istnieje duża szansa na powodzenie terapii.

W przypadku dzieci staramy się wytworzyć taką atmosferę, aby wizyta w gabinecie sprawiała wyróżnienie i nagrodę dla dziecka, a nie przykrą konieczność uczestniczenia w zajęciach. Dzięki temu w przyszłości, rodzic ćwicząc w domu z dzieckiem, ma szansę motywować go do pracy poprzez obietnicę kolejnej wizyty w gabinecie, który powinien kojarzyć się dziecku przede wszystkim ze świetną zabawą.

Nauka prowadzona jest w formie zabawy z wykorzystaniem wielu metod i narzędzi, które dobieramy odpowiednio do potrzeb i możliwości danej osoby. Dysponujemy najnowszymi na rynku programami multimedialnymi oraz atrakcyjnymi i bezpiecznymi dla dzieci pomocami dydaktycznymi, które czynią nasz gabinet nowoczesnym i przyjaznym.
W momencie podjęcia przez rodzica lub pacjenta chęci współpracy, ustalane są reguły postępowania dzięki którym w bardzo istotny sposób skraca się czas terapii.

Należą do nich:
1. Postępowanie zgodne z zaleceniami logopedy.
2. Bezwzględne ćwiczenie i utrwalanie w domu przerabianego materiału (wg zasady „trening czyni mistrza”).
3. W miarę możliwości, jak najczęstsze wizyty w gabinecie, celem kontynuacji rozpoczętej terapii.
4. Motywowanie dziecka do wysiłku i pracy.

Z doświadczenia wiemy, że tylko przestrzeganie powyższych zasad daje doskonałe efekty, a współpraca cieszy zarówno pacjentów jak i prowadzącego ćwiczenia. Aby odciążyć finansowo rodzica istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń grupowych ( 3-4 osoby), jednakże najlepsze rezultaty dają zajęcia prowadzone indywidualnie.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE
 

Jeżeli Twoje dziecko nie ma poważnej wady wymowy lub terapia ma poziom utrwalający, a do tego chcesz by dziecko zyskało nowych przyjaciół i lepiej funkcjonowało w grupie , istnieje możliwość zorganizowania cotygodniowych 1 godzinnych zajęć grupowych (3 -4 osób) dla dzieci od 4 do 6 lat.
Zajęcia mogą mieć charakter logorytmiki, plastyki, zabaw ruchowych, śpiewu, tańca, terapii ręki, ale przede wszystkim logopedii.

Każde spotkanie to pomoc dziecku w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- sprawność narządów mowy,
- kompetencje fonologiczne,
- prawidłowy tor oddechowy,
- dojrzały sposób połykania,
- poprawna artykulacja.

Partnerzy: