mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
mgr L. Odrowąż Wysocka

mgr L. Odrowąż Wysocka


mgr Lucyna Odrowąż Wysocka

Lektor języka angielskiego

 

Od 1987 zajmuję się nauczaniem języka angielskiego. 
W latach 1987 – 1990 pracowała w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie następnie w latach 1990-2006 w XV Liceum Ogólnokształcącym im Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie, gdzie uczyła klasy z poszerzonym programem języka angielskiego, zdobyła kwalifikacje egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz  uzyskała stopień  nauczyciela dyplomowanego. 
Od roku 1991 pracowała w I Prywatnym LO w Krakowie, Prywatnym Gimnazjum Nr 1 oraz w Prywatnej Szkole Podstawowej im Marszałka J. Piłsudskiego w Krakowie. Za swoją prace została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Po ukończeniu studiów na  Wydziale Chemicznym na Politechnice Krakowskiej uczęszczała na zajęcia z języka angielskiego w British Council dla pracowników naukowych Politechniki i w roku 1978 zdała egzamin FCE. 
W latach 1985-1986 przebywała w Kanadzie gdzie szlifowała praktyczną znajomość języka angielskiego 
Po powrocie do Polski i podjęciu pracy jako nauczycielka języka angielskiego ukończyła w 1989 roczne Studium Pedagogiczne w WOM 
W 1992 zdała  egzamin CAE  uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole średniej a w następnie ukończyła roczne studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz  tzw. background krajów anglojęzycznych. 
Podnosiła także swoje kwalifikacje na kursach doskonalenia zawodowego, takich jak kurs na egzaminatora OKE czy kurs doskonalenia wymowy angielskiej.      

Partnerzy: