mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Opóźniony rozwój mowy...

Opóźniony rozwój mowy...

"Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne"

TERMIN SZKOLENIA: 07.05.2022r.
CZAS TRWANIA: 10.00-18.00
CENA: 350,00 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43

 

 
Program:
Na warsztatach zostaną przedstawione strategie pracy z dziećmi z zaburzeniami języka i komunikacji (w tym orm, ASD, SLI/ niedokształcenie mowy o typie afazji)

I.Część teoretyczna ok.1,5 -  2 godz.
 
O.r.m. – zakres pojęcia.
Prawidłowy rozwój mowy jako inspiracja do prowadzenia terapii.
Opóźniony rozwój mowy w świetle zaburzeń integracji sensorycznej.
Psychologiczne i pedagogiczne skutki o.r.m. 
Metody i techniki wspomagające terapię.
Program Learning Language and Loving It.

II. część praktyczna  5,5 -  6godz.
 
Diagnoza. Opisywanie poszczególnych zjawisk językowych i ich natężenia. Całościowe patrzenie na dziecko. Diagnoza różnicowa.
Terapia Zabawy na dobry początek. Budowanie relacji i zaufania. Stymulowanie mowy
 i myślenia.
Mowa jako zjawisko złożone. Przykłady zabaw na pracę w każdym obszarze
z uwzględnieniem oddziaływań 1:1 i w małych grupach.
(W tym: kontakt wzrokowy i pole wspólnej uwagi;  trening uwagi, wydłużanie koncentracji; wzbogacanie słownictwa biernego; wzbogacanie słownictwa czynnego- od samogłosek do wyrazów wielosylabowych; zabawy kształtujące prawidłową odmianę części mowy; modelowanie zdań; ćwiczenia fluencji słownej; zabawy doskonalące motorykę małą
i dużą we współdziałaniu z mówieniem; ćwiczenia percepcji, pamięci i uwagi słuchowej, ćwiczenia rozumienia mowy)
Jak budować atrakcyjne zajęcia w pracy z małym dzieckiem.
W co się bawić? Inspiracje dla rodziców.

 
 

 
Partnerzy: