mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Terapia dziecka z ...

Terapia dziecka z ...


Terapia małego dziecka z autyzmem
PROWADZĄCY: mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz
TERMIN: 12.03.2022 godz. 10.00-17.00
CENA: 400 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43

 
Szkolenie mające na celu nabycie wiedzy na temat dostępnych narzędzi do oceny komunikacji i języka małego dziecka z ASD oraz doskonalenie umiejętności planowania spotkań terapeutycznych z dzieckiem z ASD z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji oraz rozwój uwagi.
 
Szczegółowy program szkolenia:
1. Ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych - dostępne narzędzia,
-uczestnik będzie umiał ocenić możliwości komunikacyjne małego dziecka z ASD,
-zapozna się z dostępnymi narzędziami do oceny komunikacji i języka,
-zapozna się z autorskim narzędziem do oceny komunikacji i języka u małego dziecka
2. Pierwsze spotkania terapeutyczne - planowanie, przebieg,
-uczestnik będzie potrafił przeprowadzić pierwsze spotkania z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji
-pozna proste i podstawowe zabawy do wykorzystania podczas pierwszych spotkań terapeutycznych,
-będzie potrafił zaplanować kilka kolejnych spotkań terapeutycznych
-zapozna się z technikami wspierającymi rozwój uwagi
3. Współpraca z Rodzinami - dobór metod pracy, zalecenia,
-uczestnik zapozna się z podstawowymi założeniami dotyczącymi prawidłowego wyboru metody terapeutycznej do potrzeb dziecka i jego Rodziny,
-zapozna się z różnymi zaleceniami i ćwiczeniami wykorzystywanymi do pracy w domu
4. Nagrania zajęć terapeutycznych.
-uczestnik zapozna się z nagraniami zajęć terapeutycznych na różnym poziomie funkcjonowania dzieci z ASD.
 
Szkolenie prowadzi mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz
logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Specjalizuje się w terapii małych dzieci z zaburzeniami komunikacji i rozwoju języka, diagnosta dzieci z ASD. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UP w Krakowie, WSB w Dąbrowie, Akademii Ignatianum , APS w Warszawie) Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji logopedów „272 – Dwa słowa na dwa lata to o dwieście słów za mało”. Bierze czynny udział jako prelegentka w konferencjach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieli się wiedzą podczas szkoleń dla specjalistów, studentów, a także rodziców.
Partnerzy: