mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Terapia osób jąkających się. Program autorski

Terapia osób jąkających się. Program autorski


"Terapia osób jąkających się. Program autorski"
PROWADZĄCY: dr Agnieszka Masny
TERMIN: 27.11.2021r.
CENA: 280,00zł


 
dr Agnieszka Masny - logopeda, językoznawca, wykładowca akademicki, autorka artykułów naukowych i popularyzatorskich. Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej oraz wpływu nowoczesnych technologii na rozwój komunikacji.
Szczególną naukową atencją obejmuje problematykę spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera i afazji oraz zaburzeń płynności mowy. Prowadzi Niepubliczny Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczny. Współpracuje Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ze Świętokrzyską Szkołą Wyższą. Współpracuje także z firmą DIDACTIX IT sp. z o.o , w której jest konsultantem merytorycznym i ekspertem w zakresie logopedii.
 
Partnerzy: