mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Kursy językowe dla dzieci

Kursy językowe dla dzieci

DLA NAJMŁODSZYCH
 

Nauka przedszkolaków od 3 do 5 i 6 roku życia to przede wszystkim zabawa, która dzięki osłuchaniu się dziecka z językiem obcym zaowocuje w przyszłości chęcią do nauki i łatwością w przyswajaniu wiedzy. W  podobny sposób, w jaki niemowlę rozpoczyna naukę języka ojczystego  powinno rozpocząć poznawanie języka obcego. Nasze zajęcia prowadzone są zgodnie z naturalną potrzebą ruchu dziecka w odpowiednio przygotowanej sali. Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, powtarzają słówka i wyrażenia za nauczycielem, uczą się wierszyków, rysują i bawią się.
 

Dzieci w wieku przedszkolnym „nasiąkają” językiem obcym, uczą się niejako biernie i tę właśnie, bierną stronę języka opanowują szybciej – rozumieją komunikaty, choć same jeszcze nie potrafią się nimi posługiwać. Maluchy stawiające pierwsze kroki w nauczaniu języka przyswajają go w sposób nieświadomy i nie posługują się nim w sposób czynny. Nastąpi to  w późniejszej fazie nauczania.

Aby dzieci zaczęły porozumiewać się w języku angielskim konieczna jest ta pierwsza faza poznawania języka, w ramach której dzieci mają szansę osłuchać się w języku obcym i oswoić się z nim. W tej fazie dzieci musza nauczyć się rozpoznawania słów i prostych zwrotów, intonacji, akcentu i melodii języka. Na tej bazie przechodzą później do prostych form komunikacji czynnej.

Im częstszy kontakt z językiem oraz im wcześniej rozpoczęta jego nauka, tym większa efektywność i szybkość uczenia się.

Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego stwarza także szansę rozpoczęcia w dalszych klasach szkoły podstawowej nauki drugiego lub trzeciego języka obcego. W dzisiejszych czasach jest to zjawisko coraz bardziej powszechne, możliwe do osiągnięcia przy odpowiednim stopniu zaangażowania. W czasach minionych znajomość kliku języków byłą rzadkością w polskich warunkach.

Dzieci, które są gotowe przejść na wyższe etapy nauki języka angielskiego, kontynuują naukę języka pod okiem naszego Native Speakera.
 


 
Partnerzy: